-->

सेतू अभ्यासक्रम | Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Divasanusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF

सेतू अभ्यासक्रम | Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Divasanusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Vishyanusaar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | इयत्तानुसार विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Iyatta nusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDFसेतू अभ्यासक्रम म्हणजे काय? मागील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अध्ययनाची उजळणी व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षात शिकाव्या लागणाच्या अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी हा दुहेरी उद्देश ठेवून हा सेतू अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.Setu Abhyaskram 45 दिवसांचा ब्रिज कोर्स मराठी आणि गणित, इंग्रजी, विज्ञान, हिंदी आणि सामाजिकशास्त्रासाठी मराठी आणि उर्दू माध्यमात इयत्ता 2 ते 10 साठी तयार करण्यात आला आहे.

सेतू अभ्यासक्रम | Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Divasanusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Vishyanusaar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | इयत्तानुसार विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Iyatta nusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF

महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने 2 ते 10 च्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेल्या "Setu Abhyaskram PDF" in Marathi (सेतू अभ्यासक्रम PDF) "Bridge Course PDF" in Marathi लोकार्पण केले. 

विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | 'Vishyanusaar Setu Abhyaskram' (Bridge Course) PDF डाउनलोड करणे...

याठिकाणी  तुम्ही खाली दिलेल्या इयत्ता  बटणावर क्लिक करून 'सेतू अभ्यासक्रम' | 'Setu Abhyaskram' (Bridge Course) PDF | 'दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम' | 'Divasanusar Setu Abhyaskram' (Bridge Course) PDF | 'विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम' | 'Vishyanusaar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | 'इयत्तानुसार विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रम' | 'Iyatta nusar Setu Abhyaskram' (Bridge Course) PDF डाउनलोड करू शकता.

हा ब्रिज कोर्स पीडीएफ वर्गनिहाय आणि विषयनिहाय डिझाइन केलेला आहे आणि मागील वर्गांच्या महत्वाच्या क्षमतेवर आधारित आहे. हा अभ्यासक्रम सर्व व्यवस्थापन शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण करायचा आहे. सेतू अभ्यासक्रम पीडीएफ (सेतू अभ्यासक्रम पीडीएफ) मध्ये वर्कशीट्स दररोज प्रदान केली जातात आणि ही वर्कशीट्स विद्यार्थी-केंद्रित, कृती-आधारित तसेच शिक्षण परिणामांवर आधारित असतात. विद्यार्थी स्व-अभ्यास करू शकतात हा त्यांचा स्वभाव आहे. "दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम" | "Divasanusar Setu Abhyaskram" (Bridge Course) PDF डाउनलोड करा...

ब्रीज कोर्स अभ्यासक्रम डाऊनलोड करणेसाठी ह्या लिंकवर टच करा. सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) 

दिवस

दुसरी

तिसरी

चौथी

पाचवी

१ला

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२रा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३रा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४था

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

५वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

६वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

७वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

८वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

९वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१०वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

११वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१२वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१३वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१४वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१५वा

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

१६वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१७वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१८वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

१९वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२०वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२१वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२२वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२३वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२४वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२५वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२६वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२७वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२८वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

२९वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३०वा

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

३१वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३२वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३३वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३४वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३५वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३६वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३७वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३८वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

३९वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४०वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४१वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४२वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४३वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४४वा

सेतू अभ्यासक्रम दुसरी

सेतू अभ्यासक्रम तिसरी

सेतू अभ्यासक्रम चौथी

सेतू अभ्यासक्रम पाचवी

४५वा

सेतू  चाचणी ३

सेतू  चाचणी ३

सेतू चाचणी ३

सेतू चाचणी ३

Bridge Course Result

इयत्ता

Excel

Pdf

दुसरी ते दहावी

Bridge Course Result Excel

Bridge Course Result PDF


दिवस

सहावी

सातवी

आठवी

नववी

दहावी

१ला

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२रा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३रा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४था

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

५वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

६वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

७वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

८वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

९वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१०वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

११वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१२वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१३वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१४वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१५वा

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

सेतू चाचणी १

१६वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१७वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१८वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

१९वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२०वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२१वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२२वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२३वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२४वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२५वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२६वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२७वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२८वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

२९वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३०वा

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

सेतू चाचणी २

३१वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३२वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३३वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३४वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३५वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३६वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३७वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३८वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

३९वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४०वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४१वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४२वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४३वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४४वा

सेतू अभ्यासक्रम सहावी

सेतू अभ्यासक्रम सातवी

सेतू अभ्यासक्रम आठवी

सेतू अभ्यासक्रम नववी

सेतू अभ्यासक्रम दहावी

४५वा

सेतू चाचणी ३

सेतू चाचणी ३

सेतू चाचणी ३

सेतू चाचणी ३

सेतू चाचणी ३


Bridge Course Result

इयत्ता

Excel

Pdf

दुसरी ते दहावी

Bridge Course Result Excel

Bridge Course Result PDF

सेतू अभ्यासक्रम | Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Divasanusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF
सेतू अभ्यासक्रम | Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF | दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम | Divasanusar Setu Abhyaskram (Bridge Course) PDF

Bridge Course Result

इयत्ता

Excel

Pdf

दुसरी ते दहावी

Bridge Course Result Excel

Bridge Course Result PDF

टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
05 seconds remaining
Skip Ad >