--> 10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी | School Edutech

10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी

10th class lesson wise online test for all Subjects | इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी

 इयत्ता | इ. | 10 वी | दहावी च्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टच्या मदतीने आपल्याला तयारीच्या मूल्यमापनाची माहिती मिळू शकते. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक विषयातील कमतरता सुधारण्याची संधी मिळेल. आपल्या परीक्षेच्या दिवसांनी आत्मविश्लेषण करून तयारीत सर्वात पुढे राहा! ऑनलाइन चाचणी इयत्ता | इ. |10 वी | दहावी |  ऑनलाइन चाचणी | टेस्ट | सोडवा मोबाईलवर | Online test class | Etc. | 10th | tenth | X | Online testing | Test | Solve on mobile | Class 10 Lesson Wise Online Test for All Subjects

मराठी-हिंदी-इंग्रजी-गणित-विज्ञान-समाजशास्र

10th class lesson wise Online Test for all Subjects | इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी

दहावीच्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्ट | 10th class lesson wise Online Test for all subjects

नमस्कार मित्रांनो इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षेसाठी सर्व विषय हे १०० गुणांचे असतात. यात २० गुण अंतर्गत मूल्यमापन तर ८० गुण हे लेखी परीक्षेचे असतात. ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत विषयानुसार वेगवेगळ्या प्रकारातील MCQ प्रश्न खूप महत्वाचे असतात. या प्रश्नांत आपल्याला पैकी च्या पैकी गुण मिळू शकतात. खालील online test  तुम्ही पूर्ण करून अभ्यास करू शकता.

दहावीच्या विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्ट- दहावीची परीक्षा म्हणजे शिक्षणाच्या एक महत्वपूर्ण अंग, आणि त्यातील प्रकरणनिहाय टेस्ट त्याच्या तयारीसाठी आपल्याला मदत करू शकतात. याव्दारे आपल्या अध्ययनाची मापदंडे प्रमाणित करण्यासाठी या ऑनलाइन चाचण्या अत्यंत उपयुक्त असतील.

10th class lesson wise Online Test for all subjects

विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवली जात आहे. सर्व  ऑनलाइन चाचण्या तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणाऱ्या lesson wise Online Test for all Subjects येथून सोडवता येतील. पाठनिहाय  Online Test स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच आपल्या मित्रांना  ( ऑनलाइन चाचणी इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय ऑनलाइन चाचणी ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp.

प्रकरणनिहाय टेस्ट चे महत्व

1. अभ्यासाची संजीवनी: प्रकरणनिहाय टेस्ट द्वारे आपल्याला आपल्या अभ्यासाची वाटचाल कसी आहे हे पाहू शकता. आपल्याला कोणते प्रकरणे अधिक सुवर्णसंदर्भित करतात, त्या प्रमाणे त्याची तयारी केंद्रित करू शकता.

2. स्वयं-मूल्यमापन: तुमच्या अभ्यासाच्या मानकांच्या प्रमाणे प्रकरणनिहाय टेस्ट तुम्हाला तुमच्या स्वयं-मूल्यमापनाची अनुमती देतात. तुम्ही कोणत्या विषयांतील माहिती जाणता, त्या प्रमाणे आत्म-विश्लेषण करून आपल्या कमी बाकी असलेल्या क्षेत्रांची तयारी करू शकता.

3. समय प्रबंधन: प्रकरणनिहाय टेस्टच्या मदतीने तुम्ही आपल्या परीक्षेच्या वेळेची निर्धारण करू शकता. तुमच्याकडून किती माहिती आहे हे तुम्ही पाहिले की नाही, त्यानुसार आपले समय व्यवस्थापन करू शकता.

प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टची मदतीने आपल्याला आपल्या अभ्यासाची प्रगती दिली जाऊ शकते. ही टेस्ट तुमच्या स्व-मूल्यमापनाची मदत करून, तुम्हाला आपल्या कमीतक्षेत्रावर विशेष ध्यान देण्यात आणि समय प्रबंधन करण्यात मदत करू शकते. टेस्टचा आनंद घ्या आणि सफलतेच्या मार्गावर सर्वात पुढे राहा!

विद्यार्थी मित्रांनो Online Test हा एक अभिनव उपक्रम आहे आपल्याला काही समस्या असल्यास कृपया Comment Box मध्ये नक्की कळवा. आपल्याला अपेक्षित अशा सुधारणा करण्यात येतील.

आपल्याला उदंड प्रतिसादाबद्दल खूप खूप धन्यवाद....


अ.क्र. विषय चाचणी सोडवा
1 मराठी चाचणी सोडवा
2 हिंदी चाचणी सोडवा
3 इंग्रजी चाचणी सोडवा
4 गणित -1 चाचणी सोडवा
5 गणित-2 चाचणी सोडवा
6 गणित सेमी-1 चाचणी सोडवा
7 गणित सेमी-2 चाचणी सोडवा
8 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 चाचणी सोडवा
9 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 चाचणी सोडवा
10 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 (सेमी) चाचणी सोडवा
11 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 (सेमी) चाचणी सोडवा
12 इतिहास चाचणी सोडवा
13 राज्यशास्त्र चाचणी सोडवा
14 भूगोल चाचणी सोडवा

 

Class wise online test for all subjects of 10th class | 10th class lesson wise Online Test for all subjects

Hello friends for class 10th board exam all subjects carry 100 marks. It consists of 20 marks of internal evaluation and 80 marks of written examination. In the 80 marks written exam, subject wise MCQ questions of different types are very important. You can get marks out of these questions. You can study by completing the following online test.

Online Case Based Tests for Class 10th Subjects- Class 10th exam is an important part of education, and its case based tests can help you prepare for it. Hence these online tests will be very useful to validate your study parameters.

10th class Online Test 

Various efforts are being made to provide quality education to students by using technology in education. As a part of the same, online tests are being made available to the students for all subjects subject / chapter wise. An attempt has been made here to provide you with all the online tests at one place. You can solve your required lesson wise Online Test for all Subjects from here. You can study in online test format according to subject. Also do share the subject wise online test link to your friends (online test etc.1st to etc.10th). Share on WhatsApp.

Importance of class wise test

1. Review of studies: Through case wise test you can see how your studies are progressing. You can focus your preparation according to which chapters are more relevant to you.

2. Self-Assessment: Case wise tests allow you to self-assess yourself as per your study standards. You can prepare for your weak areas by doing self-analysis according to what subjects you know.

3. Time Management: With the help of case wise test you can determine your exam time. You can manage your time according to whether you see how much information you have.

इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी 

You can progress your studies with the help of online tests case by case. This test can help you with self-assessment, focus on your areas of expertise and time management. Enjoy the test and stay ahead of the curve!

10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी

इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी  👉 10th class lesson wise online test for all Subjects

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


class-10-mcq-quiz-all-subjects-bahuparyai


10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी


10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी


COMMENTS

BLOGGER
नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,23,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,22,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,20,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,22,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,13,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शाळा पूर्वतयारी - शाळा प्रवेशोत्सव,2,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,6,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,4,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,15,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,5,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,5,online test class 10 - 10वी ऑनलाइन टेस्ट,1,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: 10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी
10th class Online Test | इयत्ता 10वी ऑनलाइन चाचणी
10th class lesson wise online test for all Subjects | इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNXPmhjHgYnAAJaps9NFSZ46ZJegQdagsHDUO7d6_p_Bz7jwJs9ZmZDUeB3iAkb93XFYsMVRhICe1MmhfU4iG0StYZrhJ6EfXCNY-7EjNR2lMr-agepCicvR_jLwrH9hG9sJGAx7e5-n-6Av1iWAEVX9JYGWl_mqcgnu1HQluaZ34SGCNtYQ-wCNkHwmg/w400-h266/10th-class-lesson-wise-online-test.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNXPmhjHgYnAAJaps9NFSZ46ZJegQdagsHDUO7d6_p_Bz7jwJs9ZmZDUeB3iAkb93XFYsMVRhICe1MmhfU4iG0StYZrhJ6EfXCNY-7EjNR2lMr-agepCicvR_jLwrH9hG9sJGAx7e5-n-6Av1iWAEVX9JYGWl_mqcgnu1HQluaZ34SGCNtYQ-wCNkHwmg/s72-w400-c-h266/10th-class-lesson-wise-online-test.jpg
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2023/09/10th-class-lesson-wise-online-test-for-all-subjects.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2023/09/10th-class-lesson-wise-online-test-for-all-subjects.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×