-->
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी १ स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी १ आकारिक चाचणी २ निकाल प्रणाली संकलित चाचणी २ नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका pdf

10th class lesson wise Online Test for all Subjects | इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी

 इयत्ता | इ. | 10 वी | दहावी च्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टच्या मदतीने आपल्याला तयारीच्या मूल्यमापनाची माहिती मिळू शकते. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक विषयातील कमतरता सुधारण्याची संधी मिळेल. आपल्या परीक्षेच्या दिवसांनी आत्मविश्लेषण करून तयारीत सर्वात पुढे राहा! ऑनलाइन चाचणी इयत्ता | इ. |10 वी | दहावी |  ऑनलाइन चाचणी | टेस्ट | सोडवा मोबाईलवर | Online test class | Etc. | 10th | tenth | X | Online testing | Test | Solve on mobile | Class 10 Lesson Wise Online Test for All Subjects

मराठी-हिंदी-इंग्रजी-गणित-विज्ञान - नवीन

दहावीच्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्ट | 10th class lesson wise Online Test for all subjects

नमस्कार मित्रांनो इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षेसाठी सर्व विषय हे १०० गुणांचे असतात. यात २० गुण अंतर्गत मूल्यमापन तर ८० गुण हे लेखी परीक्षेचे असतात. ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत विषयानुसार वेगवेगळ्या प्रकारातील MCQ प्रश्न खूप महत्वाचे असतात. या प्रश्नांत आपल्याला पैकी च्या पैकी गुण मिळू शकतात. खालील online test  तुम्ही पूर्ण करून अभ्यास करू शकता.

दहावीच्या विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्ट- दहावीची परीक्षा म्हणजे शिक्षणाच्या एक महत्वपूर्ण अंग, आणि त्यातील प्रकरणनिहाय टेस्ट त्याच्या तयारीसाठी आपल्याला मदत करू शकतात. याव्दारे आपल्या अध्ययनाची मापदंडे प्रमाणित करण्यासाठी या ऑनलाइन चाचण्या अत्यंत उपयुक्त असतील.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवली जात आहे. सर्व  ऑनलाइन चाचण्या तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणाऱ्या lesson wise Online Test for all Subjects येथून सोडवता येतील. पाठनिहाय  Online Test स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच आपल्या मित्रांना  ( ऑनलाइन चाचणी इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय ऑनलाइन चाचणी ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp.

प्रकरणनिहाय टेस्ट चे महत्व

1. अभ्यासाची संजीवनी: प्रकरणनिहाय टेस्ट द्वारे आपल्याला आपल्या अभ्यासाची वाटचाल कसी आहे हे पाहू शकता. आपल्याला कोणते प्रकरणे अधिक सुवर्णसंदर्भित करतात, त्या प्रमाणे त्याची तयारी केंद्रित करू शकता.

2. स्वयं-मूल्यमापन: तुमच्या अभ्यासाच्या मानकांच्या प्रमाणे प्रकरणनिहाय टेस्ट तुम्हाला तुमच्या स्वयं-मूल्यमापनाची अनुमती देतात. तुम्ही कोणत्या विषयांतील माहिती जाणता, त्या प्रमाणे आत्म-विश्लेषण करून आपल्या कमी बाकी असलेल्या क्षेत्रांची तयारी करू शकता.

3. समय प्रबंधन: प्रकरणनिहाय टेस्टच्या मदतीने तुम्ही आपल्या परीक्षेच्या वेळेची निर्धारण करू शकता. तुमच्याकडून किती माहिती आहे हे तुम्ही पाहिले की नाही, त्यानुसार आपले समय व्यवस्थापन करू शकता.

प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टची मदतीने आपल्याला आपल्या अभ्यासाची प्रगती दिली जाऊ शकते. ही टेस्ट तुमच्या स्व-मूल्यमापनाची मदत करून, तुम्हाला आपल्या कमीतक्षेत्रावर विशेष ध्यान देण्यात आणि समय प्रबंधन करण्यात मदत करू शकते. टेस्टचा आनंद घ्या आणि सफलतेच्या मार्गावर सर्वात पुढे राहा!


अ.क्र. विषय चाचणी सोडवा
1 मराठी चाचणी सोडवा
2 हिंदी चाचणी सोडवा
3 इंग्रजी चाचणी सोडवा
4 गणित -1 चाचणी सोडवा
5 गणित-2 चाचणी सोडवा
6 गणित सेमी-1 चाचणी सोडवा
7 गणित सेमी-2 चाचणी सोडवा
8 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 चाचणी सोडवा
9 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 चाचणी सोडवा
10 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 (सेमी) चाचणी सोडवा
11 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 (सेमी) चाचणी सोडवा
12 राज्यशास्त्र चाचणी सोडवा
13 इतिहास चाचणी सोडवा
14 भूगोल चाचणी सोडवा

 

Class wise online test for all subjects of 10th class | 10th class lesson wise Online Test for all subjects

Hello friends for class 10th board exam all subjects carry 100 marks. It consists of 20 marks of internal evaluation and 80 marks of written examination. In the 80 marks written exam, subject wise MCQ questions of different types are very important. You can get marks out of these questions. You can study by completing the following online test.

Online Case Based Tests for Class 10th Subjects- Class 10th exam is an important part of education, and its case based tests can help you prepare for it. Hence these online tests will be very useful to validate your study parameters.

Various efforts are being made to provide quality education to students by using technology in education. As a part of the same, online tests are being made available to the students for all subjects subject / chapter wise. An attempt has been made here to provide you with all the online tests at one place. You can solve your required lesson wise Online Test for all Subjects from here. You can study in online test format according to subject. Also do share the subject wise online test link to your friends (online test etc.1st to etc.10th). Share on WhatsApp.

Importance of class wise test

1. Review of studies: Through case wise test you can see how your studies are progressing. You can focus your preparation according to which chapters are more relevant to you.

2. Self-Assessment: Case wise tests allow you to self-assess yourself as per your study standards. You can prepare for your weak areas by doing self-analysis according to what subjects you know.

3. Time Management: With the help of case wise test you can determine your exam time. You can manage your time according to whether you see how much information you have.

You can progress your studies with the help of online tests case by case. This test can help you with self-assessment, focus on your areas of expertise and time management. Enjoy the test and stay ahead of the curve!


इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी  👉 10th class lesson wise online test for all Subjects

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
×