-->

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (5 वी व 8 वी) Scholarship Exam Question Bank 2022

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच 2023
Scholarship Exam Question Bank 2023
(इयत्ता ५ वी व ८ वी)

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्याद्वारे घेण्यात येणारी पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (८ वी ) या परीक्षेच्या तयारी साठी परीक्षा परिषदेच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका व राज्यातील वेगवेगळ्या शिक्षकांनी/संस्थांनी बनवलेल्या प्रश्नपत्रिका संकलित करून येथे देण्यात आल्या आहेत...


शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank 2022
शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी)
Scholarship Exam Question Bank 2023

 

 

प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करा

👉इयत्ता- पाचवी (इयत्ता ५ वी )

👉इयत्ता- आठवी (इयत्ता ८ वी)


शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank
शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank


इ. 5 वी व इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव नमुना प्रश्नपत्रिका  संच | अंतिम उत्तरसूची
इ. 5 वी व इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा
सराव नमुना प्रश्नपत्रिका  संच | अंतिम उत्तरसूची

इ. 5 वी व इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शिक्षकांनी/संस्थांनी काढलेल्या प्रश्नपत्रिका pdf

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्याद्वारे घेण्यात येणारी पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (5 वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (8 वी ) या परीक्षेच्या तयारी साठी राज्यातील वेगवेगळ्या शिक्षकांनी/संस्थांनी बनवलेल्या प्रथम भाषा, तृतीय भाषा, मराठी, गणित, इंग्रजी, बुद्धिमत्ता विषयांचा स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका संकलित करून येथे देण्यात आल्या आहेत...

प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी इयत्ता निवडा

प्रश्नपत्रिका-अंतिम उत्तरसूची  इ. 5 वी व इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा pdf


इ. 5 वी व इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा इतर महत्वाची माहिती...

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
05 seconds remaining
Skip Ad >