-->
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी १ स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी १ आकारिक चाचणी २ निकाल प्रणाली संकलित चाचणी २ नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका pdf

आकारिक चाचणी क्रमांक 2 | सराव चाचणी | Aakarik chachani no.2 pdf

व्दितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक -2 | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.1 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf  | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf

व्दितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचणी | Aakarik chachani no.2 | सत्र पहिले pdf
व्दितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचणी | Aakarik chachani no.2 | सत्र पहिले pdf

व्दितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf

या ठिकाणी आपणास  इयत्ता 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2   akarik mulyamapan  question paper उपलब्ध होतील . दरवर्षी आपण सत्र 2 मध्ये akarik mulyamapan  व sankalit mulyamapan घेत असतो.  यामध्ये  आकारिक मूल्यमापन चाचणी  akarik mulyamapan chachani व संकलित मूल्यमापन sankalit mulyamapan chachani  घेत असतो.  तसेच सत्र 1 मध्ये देखील  आपल्याला आकारिक मूल्यमापन चाचणी 1 akarik mulyamapan chachani 1 घ्यावी लागते.

आकारिक akarik mulyamapan व संकलित मूल्यमापन sankalit mulyamapan परीक्षा घेण्यासाठी आपल्याला प्रश्नपत्रिकांचे आवश्यकता असते.  अशा प्रश्नपत्रिका mulyamapan paper आपल्याला  सहज उपलब्ध होण्यासाठी www.schooledutech.in  या शैक्षणिक संकेतस्थळावर  akarik mulyamapan chachani व संकलित मूल्यमापन sankalit mulyamapan chachani question paper एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत .

सदर इयत्ता पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी करिता आकारिक मूल्यमापन चाचण्या तसेच इयत्ता नववी व  इयत्ता दहावी करिता घटकचाचणी सरावासाठी असून विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सराव होणे यासाठी या आकारिक मूल्यमापन चाचण्या दिलेल्या आहे. पुस्तकाचा वापर करून भाग समजून घेऊन आकारिक मूल्यमापन चाचणी पूर्ण सोडवा. विद्यार्थ्याने स्वःता ही आकारिक चाचणी 2 सोडवावी. 

२०२२-23


इयत्ताडाऊनलोड pdf
इयत्ता 1 लीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 2 रीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 3 रीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 4 थीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 5 वीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 6 वी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 7 वीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 8 वीआकारिक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 9 वीसराव घटक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 10 वीसराव घटक चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका

हे देखील पहा...

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
×