-->

सर्व विषय एकत्रित - प्रथम सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - १

प्रथम सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - १ | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.1 | सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf  | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - १ | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.1 | सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf

सर्व विषय एकत्रित - प्रथम सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - १ | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.1 | सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - १ | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.1 | सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf
आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - १ | सराव चाचण्या | Aakarik chachani no.1 | सत्र पहिले प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf

सदर इयत्ता पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी करिता आकारिक मूल्यमापन चाचण्या तसेच इयत्ता नववी व  इयत्ता दहावी करिता घटकचाचणी सरावासाठी असून विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सराव होणे यासाठी या आकारिक मूल्यमापन चाचण्या दिलेल्या आहे. पुस्तकाचा वापर करून भाग समजून घेऊन आकारिक मूल्यमापन चाचणी पूर्ण सोडवा. विद्यार्थ्याने स्वःता ही आकारिक मूल्यमापन चाचणी सोडवावी.  

२०२२

First Semester Exam 1


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 1               Download
2.इयत्ता 2Download
3.इयत्ता 3Download
4.इयत्ता 4Download
5.इयत्ता 5Download
6.इयत्ता 6Download
7इयत्ता 7Download


प्रथम सत्र चाचणी क्रमांक 1


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 1               Download
2.इयत्ता 2Download
3.इयत्ता 3Download
4.इयत्ता 4Download
5.इयत्ता 5Download
6.इयत्ता 6Download
7इयत्ता 7Download

प्रथम सत्र चाचणी क्रमांक 1

वर्ग पाचवी ते आठवी


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 5     Download
2.इयत्ता 6Download
3.इयत्ता 7Download
4.इयत्ता 1 ते 8Download
5.
Download

हे देखील पहा...

२०२२


इयत्ताडाऊनलोड pdf
इयत्ता 1 लीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 2 रीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 3 रीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 4 थीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 5 वीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 6 वी आकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 7 वीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 8 वीआकारिक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 9 वीसराव घटक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका
इयत्ता 10 वीसराव घटक चाचणी क्रमांक-१ प्रश्नपत्रिका


हे देखील पहा


District Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com