-->

शिक्षकांना पाठटाचन काढण्यासाठी सक्ती न करणेबाबत सर्व परिपत्रके

शिक्षकांना पाठटाचन काढण्यासाठी सक्ती न करणेबाबत सर्व परिपत्रके

दि. 22 जून 2015 रोजी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाचा शासन निर्णय

विद्या प्राधिकरणाने दि. 15-09-2019 रोजीचा आदेश

शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद, जळगाव यांचे परिपत्रक

शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे परिपत्रक

शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद, वर्धा यांचे परिपत्रक


www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


1 टिप्पण्या

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com