-->
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी १ स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी १ आकारिक चाचणी २ निकाल प्रणाली संकलित चाचणी २ नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका pdf

Online book available for further reading by SCERT

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या तर्फे अवांतर वाचनासाठी ऑनलाईन पुस्तक उपलब्ध | Online book available for further reading by Maharashtra State Council of Educational Research and Training, Pune

अवांतर वाचनासाठी विद्यार्थ्यांकरिता ऑनलाईन पुस्तक उपलब्ध - Online book available for further reading by SCERT

अवांतर वाचनासाठी विद्यार्थ्यांकरिता ऑनलाईन पुस्तक उपलब्ध - Online book available for further reading by SCERT

अवांतर वाचनाची पुस्तके : इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी करिता

  १. मुनमुन आणि मुन्नू
  २. फुगलेली पोळी
  ३. मिलीचा फुगा
  ४. मजा आली
  ५. सप्तरंगी चेंडू
  ६. भूमातेचे पुत्र
  ७. पतंगाचे पेच
  ८. आउट
  ९. पोपट
  १०. पाणी पुरी
  ११. मिलीचे केस
  १२. मोनी
  १३. सरबत
  १४. उचकी
  १५. बबलीच ढोलक
  १६. पिकलेला आंबा
  १७. गहू
  १८. गोड गोड गुलगुले
  १९. लोकरीचा गुंडा
  २०. चला पिपाणी बनवू
  २१. चहा
  २२. भात
  २३. पत्रावळी
  २४. मिलीची सायकल
  २५. शूर मित्र
  २६. पोपट आणि मांजर
  २७. मिठाई
  २८. आमचा पतंग
  २९. मावशीचे पायमोजे
  ३०. माझ्यासारखी
  ३१. झोका
  ३२. उद्या मारणारे पायमोजे
  ३३. जीतची पिपाणी
  ३४. लपाछपी
  ३५. विटी - दांडू
  ३६. तोशियाचे स्वप्न
  ३७.चुन्नी आणि मुन्नी
  ३८. तबला
  ३९. मिमीसाठी काय घेऊ
  ४०. आजीचा चष्मा
  ४१. कपिला गायीचे वासरू
  ४२. कणीस
  ४३. राणी
  ४४. फुलाची क्लिप
  45. मजा तलावाची
  ४६. टक टक
  ४७. एकाकी गोल्डी
  ४८. झालंच तर पकड मला ...
  ४९. येरे येरे पावसा
  ५०. आळशी जूजू
  ५१. लहानगे बदकाचे पिल्लू
  ५२. असा रंगला रेल्वेचा खेळ
  ५३. सीमाची परसबाग
  ५४. चंदुची चाट
  ५५. श्रावणातील जत्रा
  ५६. आईसाठी गजरा
  ५७. चला सर्कस पाहू या !
  ५८. बुलबुलची पिल्ले
  ५९. शोध घराचा
  ६०. भारी कोण
  ६१. सर्वश्रेष्ठ कोण
  ६२. चिडखोर गीता
  ६३. असे कसे घडले
  ६४. कावळ्याचे पिल्लू
  ६५. तीन ससे
  ६६. कदाचित ते असेल

अवांतर वाचनाची पुस्तके : इयत्ता 6 वी ते इयत्ता 8 वी करिता

  १. आमची गोष्ट View
  २. अंड्यांचे जग View
  ३. मन्नुची किमया View
  ४. फ़क़्त काही तर्क View
  ५. चला गोष्टी ऐकू या View
  ६. छोटा राजकुमार View
  ७. दुष्काळ View
  ८. पूर View
  ९. स्वाईन फ्लू View
  १०. भूस्खलन View
  ११. आग आणि चेंगराचेंगरी View
  १२. रासायनिक धोके आणि आपत्ती View
  १३. अन्नविषबाधा View
  १४. त्सुनामी View
  १५. भूकंप View
  १६. डास चावल्यामुळे होणारे आजार View

GK Quiz in Marathi - मराठी मध्ये सामान्यज्ञान चाचणी 👉Start All Quiz Now

365 दिनविशेष प्रश्नमंजुषा 👉 Special Days Quiz

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com