--> दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF 2023 | School Edutech

दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF 2023

दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf

दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम PDF | आजचा सेतू अभ्यासक्रम PDF | दररोजचा सेतू अभ्यासक्रम PDF | सेतू अभ्यासक्रम PDF 2022-23 divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf

दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF
Day wise | Today's | Daily | Bridge Course PDF


सेतू अभ्यासक्रम 2023- पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२३ ची शालेय स्तरावर 20 जून पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 17 व 18 जून ला पूर्व चाचणी घेण्यात येईल. सेतू अभ्यासक्रम PDF दिवसनिहाय व इयत्तानिहाय डाउनलोड करा. सदर उपक्रम 30 दिवस राबवयचा असून दिवसनिहाय दिलेल्या नियोजनाप्रमाणे कृतीपत्रिकांचा सराव करावयाचा आहे. 

थोडक्यात सेतू अभ्यासक्रम म्हणजे काय? 

मागील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अध्ययनाची उजळणी व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षात शिकाव्या लागणाच्या अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी हा दुहेरी उद्देश ठेवून हा सेतू अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. 

सेतू अभ्यासक्रम इतर महत्वाच्या बाबी...

हा ब्रिज कोर्स पीडीएफ वर्गनिहाय आणि विषयनिहाय डिझाइन केलेला आहे आणि मागील वर्गांच्या महत्वाच्या क्षमतेवर आधारित आहे. हा अभ्यासक्रम सर्व व्यवस्थापन शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण करायचा आहे. सेतू अभ्यासक्रम पीडीएफ (सेतू अभ्यासक्रम पीडीएफ) मध्ये वर्कशीट्स दररोज प्रदान केली जातात आणि ही वर्कशीट्स विद्यार्थी-केंद्रित, कृती-आधारित तसेच शिक्षण परिणामांवर आधारित असतात. विद्यार्थी स्व-अभ्यास करू शकतात. "दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम" | "Divasanusar Setu Abhyaskram" (Bridge Course) PDF डाउनलोड करा...

दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF- इ. 2 री ते इ. 5 वी

दिवस/दिनांक इयत्ता दुसरी इयत्ता  तिसरी इयत्ता  चौथी इयत्ता  पाचवी
पूर्व चाचणी
18-06-22
पूर्व चाचणी इ. 2 री पूर्व चाचणी इ. 3 री पूर्व चाचणी इ. 4 थी पूर्व चाचणी इ. 5 वी
01
20-06-२२
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
02
21-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
03
22-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
04
23-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
05
24-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
06
25-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
07
27-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
08
28-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
09
29-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
10
30-06-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
11
01-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
12
02-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
13
04-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
14
05-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
15
06-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
16
07-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
17
08-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
18
09-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
19
11-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
20
12-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
21
13-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
22
14-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
23
15-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
24
16-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
25
18-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
26
19-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
27
20-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
28
21-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
29
22-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
30
23-07-22
सेतू अभ्यास इ. 2 री सेतू अभ्यास इ. 3 री सेतू अभ्यास इ. 4 थी सेतू अभ्यास इ. 5 वी
उत्तर चाचणी
25-07-22
उत्तर चाचणी इ. 2 री उत्तर चाचणी इ. 3 री उत्तर चाचणी इ. 4 थी उत्तर चाचणी इ. 5 वी

सेतू अभ्यासक्रमास सर्वाना शुभेच्छा...


दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF- इ. 6 वी  ते इ. 10 वी

दिवस/दिनांक इयत्ता सहावी इयत्ता  सातवी इयत्ता  आठवी इयत्ता  नववी इयत्ता  दहावी
पूर्व चाचणी
18-06-22
पूर्व चाचणी इ. 6 वी पूर्व चाचणी इ. 7 वी पूर्व चाचणी इ. 8 वी पूर्व चाचणी इ. 9 वी पूर्व चाचणी इ. 10 वी
01
20-06-२२
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
02
21-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
03
22-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
04
23-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
05
24-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
06
25-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
07
27-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
08
28-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
09
29-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
10
30-06-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
11
01-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
12
02-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
13
04-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
14
05-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
15
06-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
16
07-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
17
08-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
18
09-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
19
11-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
20
12-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
21
13-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
22
14-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
23
15-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
24
16-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
25
18-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
26
19-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
27
20-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
28
21-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
29
22-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
30
23-07-22
सेतू अभ्यास इ. 6 वी सेतू अभ्यास इ. 7 वी सेतू अभ्यास इ. 8 वी सेतू अभ्यास इ. 9 वी सेतू अभ्यास इ. 10 वी
उत्तर चाचणी
25-07-22
उत्तर चाचणी इ. 6 वी उत्तर चाचणी इ. 7 वी उत्तर चाचणी इ. 8 वी उत्तर चाचणी इ. 9 वी उत्तर चाचणी इ. 10 वी

सेतू अभ्यासक्रमास सर्वाना शुभेच्छा...

FAQ -

Q. पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी कधी घ्यायची आहे  2022 ?
Ans -पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी 17 जून ते 18 जून 2022 दरम्यान घ्यायची आहे  
Q. पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम कधी पासून शिकवायचा आहे  2022 ?
ANS - पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 20 जून ते 23 जुलै अश्या 30 दिवसात पूर्ण करायचा आहे .
Q. पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी कधी घ्यायची आहे ?
Ans- पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 25 जुलै ते 26 जुलै 2022 रोजी घायची आहे.

सेतू अभ्यास- इतर महत्वाचे घटक...


District Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


COMMENTS

BLOGGER
नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,23,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,22,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,20,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,22,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,13,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शाळा पूर्वतयारी - शाळा प्रवेशोत्सव,2,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,6,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,4,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,15,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,5,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,5,online test class 10 - 10वी ऑनलाइन टेस्ट,1,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF 2023
दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF 2023
दिवसनिहाय | आजचा | दररोजचा | सेतू अभ्यासक्रम PDF divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0waOBQUUfvshBkL5se44LV9rFltRgYKwPDycEP1sO0vwI7IOn9vo0HuGQtlW7VWAHHT7jAXAphl2e0vHr3SrMDeNyPcjVT21TELm4ZjTsCqBdfeyLnsR-3u4CZzY5jK21GDwRA43Mpu3ihz0a6PIk4ESlgzGUSqc-a4YlMzSn6NU10WA5-iPPWwCyFA/w400-h238/divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0waOBQUUfvshBkL5se44LV9rFltRgYKwPDycEP1sO0vwI7IOn9vo0HuGQtlW7VWAHHT7jAXAphl2e0vHr3SrMDeNyPcjVT21TELm4ZjTsCqBdfeyLnsR-3u4CZzY5jK21GDwRA43Mpu3ihz0a6PIk4ESlgzGUSqc-a4YlMzSn6NU10WA5-iPPWwCyFA/s72-w400-c-h238/divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf.jpg
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2022/06/divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2022/06/divas-nihaay-aajcha-dar-rojacha-setu-abhyaskram-pdf.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×