--> New Updates वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कसे सुरू करावे. संपुर्ण माहिती | School Edutech

New Updates वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कसे सुरू करावे. संपुर्ण माहिती

वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी,वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण 2023-24,वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण २०२३,वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

ऑनलाईन वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कसे सुरू करावे. प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणीकरिता परिषदेमार्फत पोर्टल विकसित करण्यात आले होते. सदरील पोर्टलवर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व अध्यापक विद्यालय या चार गटातील पात्र शिक्षक/ मुख्याध्यापक / प्राध्यापक / प्राचार्य यांनी नोंदणी केलेली असून सद्यस्थितीमध्ये सदरच्या पात्र सर्व शिक्षक /मुख्याध्यापक / प्राध्यापक / प्राचार्य यांचे प्रशिक्षण हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयामार्फत ऑनलाईन स्वरूपामध्ये एकाच टप्प्यामध्ये पूर्ण करू शकणार आहेत. सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणेसाठी आवश्यक खालीलप्रमाणे सूचना सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांनी अवगत करावेत.
सदर प्रशिक्षण हे दिलेल्या लिंक वरून सुरू करावे लागेल.    👉   https://infyspringboard.onwingspan.com/web/en/login

किवां

प्रशिक्षण खालील app  वरून पुर्ण करायचे आहे.  👉     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infosysit.springboard


वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023 New Updates Senior and Selection Grade Training 2023

वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाबाबत......

1) Infosys Springboard app लॉगिन करा.

2) लॉगिन केल्यावर सर्वात वर infosys शब्द दिसतो. त्या रांगेत चमच्या सारखे चिन्ह दिसते त्यावर टच करा. En ही अक्षरे दिसतात त्या शेजारीच छोटा बाण दिसतो त्याला टच करून Marathi भाषा निवडा.

3) आता त्या शेजारी दिसणाऱ्या रिकाम्या पांढऱ्या पट्टीवर SCERT असे टाईप करून त्याच्या शेजारील चमचा सारख्या चिन्हावर टच करा.

4) आता तुम्ही निवडलेला प्रशिक्षण कोर्स दिसेल. (वरिष्ठ वेतनश्रेणी किंवा निवडश्रेणी यापैकी एक) त्यावर टच करा.

5) ओपन झालेल्या पेजला बोटाने वर सरकवा. खाली आपल्या प्रशिक्षण कोर्सची अनुक्रमणिका दिसेल. त्यातील पहिला घटक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची ओळख (NEP 2020) वर टच करा. आता खाली या घटकातील उपघटक दिसेल. त्यातील पहिलाच उपघटक 30 मिनिटांची pdf  आहे. ती ओपन करण्याऐवजी (ती pdf तुम्ही नंतर बघा.) 02.1 मागील शैक्षणिक धोरणाची ओळख आढावा यावर टच करा. आता वर व्हिडिओ येईल. मध्यभागी बाणावर टच करून तो व्हिडिओ सुरू करा. आता तुमच्या प्रशिक्षणाची सुरूवात झाली आहे. तो व्हिडिओ संपल्यावर त्याच ठिकाणी खाली अनुक्रमणिका दिसते. त्यातील पुढील व्हिडिओ वर टच करा. वरच्या बाजूला बाणावर टच करून पुढील व्हिडिओ सुरू करा.

 अशा पद्धतीने पुढील उपघटक पूर्ण करा. 

11 जुलै २०२३ वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023 New Updates

वरिष्ठ अथवा निवड श्रेणीसाठी नोंदणी केलेल्या बऱ्याच शिक्षकांना Infosys Springboard  ॲप ओपन झाल्यानंतर प्रशिक्षण कुठून सुरू करावे, यासंदर्भात अडचणी येत आहेत. त्याबाबत खालीलप्रमाणे कृती करावी.

1) प्रथम इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड ॲपमध्ये email व password टाकून लॉगिन करा, यापूर्वी लॉगिन केले असल्यास ॲप ओपन होईल.

2) ॲप ओपन झाल्यानंतर वरील बाजूस असलेल्या search 🔍 या ठिकाणी click करा.

3) येथे डाव्या बाजूस भाषा MR अशी ठेवा, EN अशी असल्यास तिथे बदल करून MR असे करा.

4) search 🔍 बॉक्समध्ये आत्ता scert असे टाईप करून सर्च करा.

5) या ठिकाणी आपला वरिष्ठ अथवा निवड श्रेणी

10 जुलै २०२३ वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023 New Updates

वरीष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण - महत्त्वाचे

१. सर्व प्रशिक्षणार्थी यांना आयडी व पासवर्ड त्यांनी नोंदविलेल्या ईमेल वर पाठविण्यात आलेले आहेत. ज्यांना inbox मध्ये मिळाला नाही त्यांनी junk or spam folder चेक करावे. आयडी व पासवर्ड न मिळाल्यास 

आयडी - आपला ईमेल
Pasward- Springboard@!23
टाकून प्रशिक्षण सुरू करावे.

२. ज्यांनी पूर्वीच infosys springboard app download केले आहे त्यांनी आयडी व पासवर्ड ची वाट न बघता forget password अथवा Google बटण खाली उपलब्ध Generate your password द्वारे नवीन पासवर्ड तयार करून प्रशिक्षण सुरू करावे.

9 जुलै २०२३ वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023 New Updates

  • वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाला १० जुलै पासून ऑनलाईन सुरुवात
  • प्रशिक्षण 10 जुलै ते 24 ऑगस्ट दरम्यान पूर्ण करावयाचे आहे.

प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठीचे आय. डी व पासवर्ड बाबत महत्वाचे...

१. ज्या प्रशिक्षणार्थी यांनी अजून Infosys springboard app download केले नसेल त्यांना दिनांक १०/०७/२०२३ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून आय डी व पासवर्ड आपल्या नोंदणी केलेल्या ईमेल वर तसेच मोबाईल वर टेक्स्ट मेसेज द्वारा प्राप्त होतील.

२. जे प्रशिक्षणार्थी मागील वर्षी(२०२१-२२) आपले प्रशिक्षण काही कारणास्तव पूर्ण करू शकले नाहीत परंतु या वर्षी पुन्हा नवीन नोंदणी केली आहे त्यांना आय डी व पासवर्ड नवीन प्राप्त होणार नाही. त्यांनी आपला पूर्वीचाच ईमेल आयडी व पासवर्ड वापरून प्रशिक्षण दिनांक १०/०७/२०२३ सकाळी ११.०० वाजेपासून सुरू करावे.

३. ज्या प्रशिक्षणार्थी यांनी यावर्षी (२०२३-२४) नोंदणी केली आहे परंतु दिनांक १०/०७/२०२३ रोजी आय डी व पासवर्ड मिळण्यापूर्वीच infosys springboard app download करून ठेवले आहे त्यांनाही आय डी व पासवर्ड नवीन प्राप्त होणार नाही. त्यांनी Infosys springboard app मध्ये आपला ईमेल व app sign in करते वेळी वापरलेला पासवर्ड वापरावा अथवा पासवर्ड चया खाली दिसणारे Gmail बटन क्लिक करून प्रशिक्षण दिनांक १०/०७/२०२३ सकाळी ११.०० वाजेपासून सुरू करावे.


ऑनलाईन वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कसे सुरू करावे. 

 शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे कडे सोपविण्यात आलेली आहे.

● सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण हे https://infyspringboard.onwingspan.com/web/en/login या लिंकवर क्लिक करून आपणास सुरु करता येईल.

● सदरचे प्रशिक्षण हे पात्र प्रशिक्षणार्थ्यास दिनांक १० जुलै, २०२३ पासून २४ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये पूर्ण करावयाचे आहे.

● प्रशिक्षणार्थी यांनी सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण हे सुरु झाल्यापासून एकूण ४५ दिवसांच्या कालावधी मध्येच पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. तदनंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ सदरच्या प्रशिक्षणास मिळणार नाही, याची नोंद सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांना देण्यात यावी. 

● प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपल्या मोबाईल मध्ये Infosys Springboard या नावाचे अॅप्लीकेशन प्ले स्टोअर मधून डाऊनलोड करून सदरच्या अॅपद्वारे प्रशिक्षण पूर्ण करता येईल. सदरचे अॅप्लीकेशन हे https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infosysit.springboard या लिंकवरून देखील प्रशिक्षणार्थी डाऊनलोड करू शकतात.

पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण (वरिष्ठ / निवड श्रेणी प्रशिक्षण) हे पूर्ण करण्याकरीता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयामार्फत आवश्यक आय.डी व पासवर्ड या पूर्वीच मोबाईल SMS / ई-मेल द्वारे पाठविण्यात आलेला आहे.

प्राप्त आय.डी. वा पासवर्ड च्या साह्याने प्रशिक्षणार्थी अॅप्लीकेशन अथवा सोबतच्या लिंकच्या माध्यमातून पोर्टल वर जाऊन प्रशिक्षणास सुरुवात करू शकतात.

प्रशिक्षण प्रकाराबाबत महत्वाचे

शिक्षकांना यापूर्वी नोंदणी पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षण प्रकारासाठी (वरिष्ठ वेतन श्रेणी / निवड श्रेणी) पात्र असल्याबाबतची नोंद घेण्याबाबत योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात. प्रशिक्षण चाचणी व स्वाध्यायाबाबत सूचना

सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करतांना प्रशिक्षणार्थ्यांना घटकनिहाय वाचनसाहित्य ( ३० मि.), चित्रफिती अभ्यासणे (अंदाजे २ ते ३ तास), चाचणी सोडविणे ( १५ मि.), स्वाध्याय पूर्ण करणे (२ तास) तसेच अभिप्राय देण्यासाठी विहित वेळ पुरविण्यात आलेला आहे. प्रशिक्षणार्थी यांना प्रत्येक घटक पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक चाचणी सोडविण्यासाठी फक्त १५ मि. तर स्वाध्याय पूर्ण करण्यासाठी २ तास वेळ राखीव आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी यांनी आपली चाचणी ज्या वेळेस सोडवायची आहे त्याच वेळेस start बटन दाबावे. तसेच ज्या वेळेस आपले स्वाध्याय लिहून पूर्ण झाले असतील त्याच वेळेस start वर क्लिक करून पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदवावे. विहितवेळेच्या समाप्तीनंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संबंधित प्रशिक्षणार्थ्यास सदरची चाचणी अथवा स्वाध्याय पूर्ण करता येणार नाही, याची नोंद सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांना देण्यात यावी.

१. प्रत्येक घटकानंतर सदरच्या घटकावर आधारित चाचणी व स्वाध्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

२. सर्व मोड्यूल्सनिहाय चाचण्या मिळून एकूण ४०% गुण पात्र प्रशिक्षणार्थ्यास प्राप्त करणे अनिवार्य राहील; तरच संबंधित प्रशिक्षणार्थ्यास डिजिटल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र डाऊनलोड साठी उपलब्ध होणार आहे.

३. सदरच्या प्रशिक्षणास सुरुवात करणे, घटक सोडविणे, चाचणी व स्वाध्याय सोडविणे, प्रमाणपत्र डाऊनलोड करणे इत्यादी सर्व बाबी तपशीलवार पाहण्यासाठी http://training.scertmaha.ac.in/ या लिंकवर क्लिक करून मार्गदर्शनपर व्हिडीओ आपण पाहू शकता. तसेच सोबत जोडलेल्या SOP ची देखील मदत घेऊ शकता. (मोबाईल SOP, Desktop SOP)

४. कोणत्याही प्रशिक्षणार्थ्याने अथवा इतर शिक्षकाने सदरच्या प्रशिक्षणातील चाचणी / स्वाध्यायाशी संबंधित व्हिडीओ, pdf आपल्या ब्लॉग किंवा युट्युब चॅनेल वर अथवा इतर सामाजिक माध्यमांवर प्रसिद्ध केल्यास संबंधित व्यक्ती माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००५ कलम ६६ अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांना देण्यात यावी.

५. स्वाध्याय व चाचणी सोडविताना घ्यावयाची आवश्यक काळजी ही सोबतच्या माहितीदर्शक चित्रफितीमध्ये सविस्तर विषद करण्यात आलेली आहे. सर्व पात्र प्रशिक्षणार्थी यांनी सदरच्या चित्रफिती काळजीपूर्वक पाहून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.

६. सदरच्या प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना व महत्वपूर्ण बाबी या सर्व सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच प्रशिक्षणाच्या आवश्यक समन्वयासाठी महत्वाचे संपर्क क्रमांक देण्यात आलेले आहेत.

७. तसेच प्रशिक्षणाच्या आवश्यक समन्वयासाठी प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था संबंधित जिल्हा यांचेशी संपर्क करावा.

८. सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण म्हणजे संबंधित शिक्षक / प्राचार्य हे वरिष्ठ वेतन / निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरतीलच असे नाही ; याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांचा असेल याकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.

९. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र हे प्रशिक्षणार्थ्यास सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये डिजिटल पद्धतीने डाउनलोड साठी http://training.scertmaha.ac.in/ येथे उपलब्ध होणार आहेत याची नोंद घेण्यात यावी.

१०. सदरच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षण प्रोफाईल मध्ये प्रशिक्षणार्थ्याचे नाव ज्या लिपीमध्ये (मराठी/ इंग्रजी) असेल तसेच नाव प्रशिक्षणार्थ्याच्या डिजिटल प्रमाणपत्रावर येणार आहे याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र हे मराठी मध्ये असल्याने प्रशिक्षणार्थ्याने आपल्या प्रोफाईल मधील नाव हे मराठी मध्येच ठेवावे.

११. प्रशिक्षणाच्या आवश्यक समन्वयासाठी तसेच प्रशिक्षणार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासंबंधी काही अडचणी अथवा शंका समाधानासाठी दररोज सकाळी ११.३० ते १२.३० या वेळेमध्ये प्रशिक्षण शंका समाधानाच्या सत्राचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सदरच्या ऑनलाईन मिटिंग चा आय.डी. व पासकोड सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

दैनिक शंका समाधान सत्र तपशीलनाव नोंदणी दुरुस्ती वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023-24 | Varisht - Nivad Shreni Prashikshan 2023-2024

वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023 | Varisht - Nivad Shreni Prashikshan 2023-2024 वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे ऑनलाइन प्रशिक्षण 2023-24 | Senior Pay Grade Selection Grade Training 2023-24 

वरिष्ठ वेतन श्रेणी निवड श्रेणी प्रशिक्षण तत्काळ आयोजित करणेबाबत... 

वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे नियोजन संनियंत्रणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविण्यात आलेली आहे. सदर प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नावनोंदणीकरिता परिषदेमार्फत ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आलेले आहे सदरील पोर्टलवर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालय या चार गटातील पात्र शिक्षक/ मुख्याध्यापक / प्राध्यापक / प्राचार्य यांनी नोंदणी करावयाची आहे. 

वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रिया

१. प्रशिक्षण प्रकार बदलता येईल.
२. प्रशिक्षण गट बदलता येईल.
३. डबल नोंदणी रद्द करता येईल.
4. ईमेल दुरुस्त करता येईल. 

 

वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण   👉   नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रियावरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे ऑनलाइन प्रशिक्षण 2023-24 | Senior Pay Grade Selection Grade Training 2023-24

वरिष्ठ व निवडश्रेणी ऑनलाईन  प्रशिक्षण परिपत्रक पहा👉  CLICK HERE

दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी अथवा त्यापूर्वी सेवेचे १२ वर्ष पूर्ण झाले आहेत त्यांनी नोंदणी करणे.
Teacher Verification शिक्षक पडताळणी
Senior Grade Training
वरिष्ठ श्रेणी प्रशिक्षण
(सेवेचे १२ वर्ष पूर्ण असल्यास)दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी अथवा त्यापूर्वी सेवेचे २४ वर्ष पूर्ण झाले आहेत त्यांनी नोंदणी करणे.
Teacher Verification शिक्षक पडताळणी
Selection Grade Training
निवड श्रेणी प्रशिक्षण
(सेवेचे २४ वर्ष पूर्ण असल्यास)

 यासंदर्भातील सूचना पुढीलप्रमाणे- . 

1 प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी करणेसाठी परिषदेच्या https://training.scertmaha.ac.in/  तसेच परिषदेच्या www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर देखील सदरचा सर्व तपशील उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

२. दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी सेवेचे एकूण १२ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल प्रशिक्षणार्थी वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

३. दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी सेवेचे एकूण २४ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले

प्रशिक्षणार्थी निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

४. प्रशिक्षण नोंदणी दिनांक २९ मे, २०२३ ते १२ जून २०२३ पर्यंत सुरु राहणार आहे.

५. सदरचे प्रशिक्षण है ऑनलाईन पद्धतीने असणार आहे. याबाबत नोंदणीनंतर नोंदणी केलेल्या ई-मेलवर

या कार्यालयामार्फत ई-मेलद्वारे प्रशिक्षणाबाबत पुढील सूचना संबंधितांना देण्यात येतील. 

६. प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी पुढीलप्रमाणे ०४ गट करण्यात आलेले आहेत

  • गट क्र. १ - प्राथमिक गट [इ. १ ली ते ८ वी च्या वर्गांना अध्यापन करणारे)
  • गट क्र. २- माध्यमिक गट (इ. ९ वी ते १० वी च्या वर्गांना अध्यापन करणारे)
  • गट क्र. ३- उच्च माध्यमिक गट (इ. ११ वी ते १२ वी च्या वर्गांना अध्यापन करणारे
  • गट क्र. ४- अध्यापक विद्यालय गट (प्रथम व द्वितीय वर्ष अध्यापन करणारे)

७. प्रशिक्षणासाठी नावनोंदणी करतेवेळी शिक्षकाने आपला स्वतःचा शालार्थ id , शाळेचा UDISE क्रमांक, अचूक ई-मेल आय. डी इत्यादी माहिती सोबत ठेवावी.

८. ज्या शिक्षकांना स्वतःचा शालार्थ [D] उपलब्ध नाही अशा शिक्षकांसाठी देखील सदरच्या ऑनलाईनपोर्टलवर "शालार्थ आय. डी. नसलेल्या शिक्षकांसाठीची नोंदणी" हा पर्यायाचा वापर करून आपली नावनोंदणी करावी.

९. नावनोंदणी करत असताना नोंदणीसाठीचा आवश्यक OTP आपल्या मोबाईल क्रमांकावर तात्काल  येणार असल्याने आपला कार्यान्वित असणारा मोबाईल सोबत ठेवावा.

१०. प्रशिक्षणार्थी यांच्याकडे स्वतःचा वापरात असणारा ई-मेल आय. डी. असणे आवश्यक आहे. सदरच्या प्रशिक्षणाचे पुढील सर्व पत्रव्यवहार व सूचना या नावनोंदणी करत असताना नोंदविलेल्या ई-मेल आय.डी. वर पाठविण्यात येतील.

११. आपण नोंदणी करत असलेला ई-मेल आयडी पडताळणीसाठी सदरच्या ई मेल आयडी वर OTP येईल. सदरचा प्राप्त OTP दिलेल्या प्रणालीवर नोंदवून आपला ई-मेल आयडी अचूक असल्याची पडताळणी केली जाईल.

१२. नाव नोंदणी करत असताना आपला ई-मेल आयडी अचूक असल्याची खात्री करावी. चुकीचा ई-मेल आय.डी./ यापूर्वी इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड वरील कोणत्याही प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात आलेला ई-मेल आय डी चा वापर करू नये अन्यथा प्रशिक्षणार्थ्याचे प्रशिक्षण सुरु होणेसाठी समस्या उद्भवेल.

१३. नोंदणी फॉर्म अंतिम करण्यापूर्वी आपली भरलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक पडताळणी करण्यात यावी. आपल्या माहितीमध्ये काही बदल / दुरुस्ती असल्यास "माहितीत बदल करा" या बटणावर क्लिक करून सुधारित माहिती भरता येईल.

१४. प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक शासन निर्णय व मार्गदर्शनपर आधारित सर्व व्हिडीओ https://training.scertmaha.ac.in या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रशिक्षणाशी निगडीत अद्ययावत सूचना वेळोवेळी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील. 

१५. या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था हे असतील तर मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यांसाठी उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,मुंबई हे जिल्हा नोडल अधिकारी असतील.

१६. प्रशिक्षण शुल्क भरणा करणेसाठी प्रशिक्षणार्थी यांचेकडे स्वतःच्या बँक खात्याचा सर्व तपशील इंटरनेट बँकिंग / क्रेडीट / डेबिट कार्ड / UPI payment ने सदर प्रशिक्षण शुल्क ज्या बँक खात्यावरून भरणार आहे त्याचा आवश्यक तपशील सोबत ठेवावा. उदा. युझर आयडी, पासवर्ड इ.

१७. सदर प्रशिक्षण सशुल्क असल्याने प्रति प्रशिक्षणार्थी रु.२,०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (Credit & Debit Card Internet Banking, UPI Payment) अदा करणे आवश्यक आहे. एकदा भरण्यात आलेल्या प्रशिक्षण शुल्क परताव्याबाबत परिषदेशी कोणताही पत्रव्यवहार करू नये.. त्यामुळे सदर प्रशिक्षण शुल्क भरताना प्रशिक्षणार्थ्यांनी स्वतःची माहिती काळजीपूर्वक भरावी.

१८. प्रशिक्षण नावनोंदणी प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर नावनोंदणी ची रीसिप्ट अथवा स्क्रीनशॉट जतन करून ठेवावा म्हणजे भविष्यातील दुबार नोंदणी, ई-मेल, प्रशिक्षण गट / प्रशिक्षण प्रकार बदलासाठी ग्राह्य धरण्यात येतात.

१९. नोंदणी अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास स्वतःच्या रजिस्टर Email आयडीवरून trainingsupport@maa.ac.in या ई-मेल आयडीवर संपर्क करावा.

२०. वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी व निवड श्रेणीसाठी पात्र होणेकरिता विहित गटातील संदर्भीय शासन निर्णयातील प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही एक अट आहे. केवळ प्रशिक्षण पूर्ण केले म्हणजे संबंधित शिक्षक वरिष्ठ / निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्याकरिता उपरोक्त शासन निर्णयातील इतर नमूद अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

   वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण पात्रता   CLICK HERE

  निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण पात्रता CLICK HERE

२१. नोंदणी केलेल्या शिक्षकांचे उपरोक्त प्रशिक्षण गटनिहाय प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात येईल. 

२२. शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तपासून त्याबाबत वरिष्ठ / निवडश्रेणी मंजूर करण्याची कार्यवाही विभागीय / जिल्हा स्तरावर करण्यात येईल.

२३. सदरचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण केले म्हणजे वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय झाला असे नाही तर जिल्हास्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांचेमार्फत पुढील प्रशासकीय कार्यवाही यादृष्टीने केली जाईल याची नोंद घेण्यात यावी.

२४. सदर प्रशिक्षणासंबंधी अद्ययावत माहितीसाठी वेळोवेळी https://training.scertmaha.ac.in/   हे संकेतस्थळ पहावे.

 प्रशिक्षणाच्या अधिकच्या समन्वयासाठी परिषदेतील खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा.

१. श्री. योगेश सोनवणे, उपविभागप्रमुख, मो. क्र. ९१४५८२५१४४

२. श्री. अभिनव भोसले, विषय सहाय्यक, मो. क्र. ७७२२०७४२९४

असे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत सूचित करण्यात आले आहे 

वरिष्ठ व निवडश्रेणी ऑनलाईन  प्रशिक्षण परिपत्रक पहा 


प्रशिक्षणासाठी SCERT महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण परिषद च्या वेबसाईटवर अधिक माहिती साठी click here वर टच करा

वरिष्ठ  व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण  लिंक 


वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे ऑनलाइन प्रशिक्षण 2023-24 संपूर्ण माहिती  👉   शिक्षक नावनोंदणी

 दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी अथवा त्यापूर्वी सेवेचे १२ वर्ष पूर्ण झाले आहेत त्यांनी नोंदणी करणे.
Teacher Verification शिक्षक पडताळणी
Senior Grade Training
वरिष्ठ श्रेणी प्रशिक्षण
(सेवेचे १२ वर्ष पूर्ण असल्यास)

 


दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी अथवा त्यापूर्वी सेवेचे २४ वर्ष पूर्ण झाले आहेत त्यांनी नोंदणी करणे.
Teacher Verification शिक्षक पडताळणी
Selection Grade Training
निवड श्रेणी प्रशिक्षण
(सेवेचे २४ वर्ष पूर्ण असल्यास)

 


Maharashtra State Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

-वरिष्ठ-निवड-श्रेणी-प्रशिक्षण

COMMENTS

BLOGGER
नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,23,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,22,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,22,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,22,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,14,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शाळा पूर्वतयारी - शाळा प्रवेशोत्सव,2,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,6,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,4,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,16,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,5,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,6,online test class 10 - 10वी ऑनलाइन टेस्ट,1,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: New Updates वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कसे सुरू करावे. संपुर्ण माहिती
New Updates वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कसे सुरू करावे. संपुर्ण माहिती
वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी,वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण 2023-24,वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण २०२३,वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWklMkKNVONH6JcC9k7Q9YeX7nZscAvhMPfOM8i-TA9hWkNOUbhR4s-m5h9LpDGdOhfOQ8DVjiCmWrW1mCiNweTjNHgLYr3hDGxBoIcigSVL4z2a8kRZXo5-roPi07JcpWuc74amJPqvbLYiZeUkvba37yTzB97P8XdHShWlOM9TWauee5l2oLo_Nu-zXd/w400-h270/%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0-%E0%A4%B5-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%A1-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-Varisht-Nivad-Shreni-Prashikshan-2023-2024%20-%20Copy.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWklMkKNVONH6JcC9k7Q9YeX7nZscAvhMPfOM8i-TA9hWkNOUbhR4s-m5h9LpDGdOhfOQ8DVjiCmWrW1mCiNweTjNHgLYr3hDGxBoIcigSVL4z2a8kRZXo5-roPi07JcpWuc74amJPqvbLYiZeUkvba37yTzB97P8XdHShWlOM9TWauee5l2oLo_Nu-zXd/s72-w400-c-h270/%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0-%E0%A4%B5-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%A1-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-Varisht-Nivad-Shreni-Prashikshan-2023-2024%20-%20Copy.jpg
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2023/05/varisht-nivad-shreni-prashikshan-2023-2024.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2023/05/varisht-nivad-shreni-prashikshan-2023-2024.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×