--> इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे 2023 | School Edutech

इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे 2023

इयत्ता 10 वी 9 वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंद वही उत्तरे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका कार्ड उपक्रम

इ. | इयत्ता  | 10 वी | 9 वी | दहावी | नववी | ssc | च्या | ची | विज्ञान | प्रात्यक्षिक | उपक्रम | प्रकल्प | नोंद | प्रयोग | वही | प्रश्नपत्रिका | pdf | परीक्षा | 10 वी विज्ञान प्रयोग वही 2022 pdf | नवनीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे pdf | विज्ञान प्रयोग वही इयत्ता दहावी pdf |प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही इयत्ता दहावी विज्ञान | प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही इयत्ता दहावी 2022 | इयत्ता दहावी प्रयोग वही 2022 | इयत्ता दहावी प्रयोग वही | भाग 1 | भाग 2 | उत्तरे | सोडवलेली |  इ. | इयत्ता  | 10 वी | 9 वी | दहावी | नववी | ssc | च्या | ची | विज्ञान | प्रात्यक्षिक | उपक्रम | नोंद | प्रयोग | वही | प्रश्नपत्रिका | pdf | 10 वी विज्ञान प्रयोग वही 2022 pdf | नवनीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे pdf | विज्ञान प्रयोग वही इयत्ता दहावी pdf |प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही इयत्ता दहावी विज्ञान | प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही इयत्ता दहावी 2022 | इयत्ता दहावी प्रयोग वही 2022 | इयत्ता दहावी प्रयोग वही | भाग 1 | भाग 2 | उत्तरे | सोडवलेली | 10th science practical book answers pdf नवनीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे pdf | navneet science and technology practical book part 1 and part 2 standard 10th answer pdf download | प्रात्यक्षिक परीक्षा कार्ड | practical chart | cards

इयत्ता 10 वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंद वही उत्तरे 

इ 10 वीची परीक्षा या वर्षी  मार्च महिन्यात होणार असून इ 10 वी बोर्ड परीक्षा वेळापत्रक Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून https://www.mahahsscboard.in/  या link च्या माध्यमातून आपणास उपलब्ध आहे.  

विद्यार्थ्यांकंडून ssc बोर्ड परीक्षेची तयारी करताना इयत्ता दहावी  विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयाकरिता मंडळानी दिलेली  प्रात्यक्षिके पूर्ण करून त्यांची  नोंद विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवहीत करणे अपेक्षित असते त्यासाठी मार्गदर्शनाच्या हेतूने  इ 10 वी विद्यार्थ्यांनी सोडविलेली  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही तसेच  नवनीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही ची उत्तरे pdf मध्ये उपलब्ध करून देत आहोत. सदर प्रयोगवही मध्ये सर्व विज्ञान प्रयोग सोडवले आहेत, त्यामुळे तुमचे काम नक्कीच सोपे होईल..

प्रात्यक्षिक कार्याचे मूल्यमापन

सर्व मान्यताप्राप्त इयत्ता 10 वी अखेर होत असलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेचा भाग म्हणून माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञानाची प्रायोगिक परीक्षा घेण्यात येते. प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या तारखा त्या त्या परीक्षेपूर्वी शाळाप्रमुखांना स्वतंत्ररित्या कळवण्यात येतील. या प्रात्यक्षिक परीक्षेची योजना पुढीलप्रमाणे राहील.

 1. राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा 2005 नुसार प्रयोग असल्याने शाळेतील एक शिक्षक अंतर्गत परीक्षक म्हणून राहील तर मंडळाने नेमून दिलेल्या एक बाह्य परीक्षक राहील. या दोन परीक्षकांनी ही प्रात्यक्षिक परीक्षा पार पाडावी. या परीक्षकांनी प्रयोगपरीक्षेची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखालीच पार पाडावयाची आहे.
 2. या परीक्षेसाठी 30 ते 32 विद्यार्थ्यांचा एक गट करावा.
 3. या विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 व भाग 2 मधील प्रत्येकी । प्रयोग करण्यास सांगावा. या प्रात्यक्षिक कार्यासाठी प्रत्येकी 45 मिनिटे याप्रमाणे एकूण 90 मिनिटांचा कालावधी देण्यात येईल.
 4. इयत्ता दहावी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 व भाग 2 साठी अभ्यासक्रमानुसार एकूण 24 प्रात्यक्षिके समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
 5. प्रत्येक प्रात्यक्षिक हे कृती आणि प्रमाणित निरीक्षण तक्ता देऊन सखोल स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 6.  प्रात्यक्षिकांच्या सैध्दांतिक भागाशी निगडीत बहुपर्यायी प्रश्न विचारले आहेत.
 7. प्रात्यक्षिकांवर आधारीत विद्याथ्र्यांच्या विचारशक्तीला चालना देणारे विचारप्रवर्तक असे विविध प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. त्यासारखे इतर प्रश्न प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या वेळी शिक्षकांनी विचारावेत.
 8. शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस वर्ष अखेरीस 20 गुणांची एकदाच प्रयोग परीक्षा घ्यावी.
 9. विदयार्थ्याने एकूण दोन प्रयोग करावयाचे आहेत.
 10. वरील कार्यक्रमानुसार एका दिवसात तीन गटांची म्हणजेच 90 विद्यार्थ्यांची प्रयोग परीक्षा घेण्यात यावी. तथापि, जेथे 90 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत त्यांची परीक्षा विदयार्थी संख्येच्या प्रमाणात अधिक दिवस चालू राहील.
 11. ज्या शाळेत कमी विद्यार्थी असतील तेथे लहान लहान गट पाडून ही परीक्षा एका दिवसात पूर्ण होईल असे पाहावे.
 12. परीक्षा संपताच परीक्षकांनी गुणपत्रके भरून मंडळाने दिलेल्या सूचनेनुसार परीक्षा मंडळ कार्यालयात सादर करावीत.
 13. प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक परीक्षा 20 गुणांची राहील.
इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे
इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे

इयत्ता 10 वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंद वही उत्तरे  | 10th ssc science practical book answers pdf 

दहावी प्रयोगवही सोडवलेली मराठी | इंग्रजी माध्यम 👇

इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे 2022

दहावी प्रयोगवही सोडवलेली मराठी | इंग्रजी माध्यम


इ. 10 वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका कार्ड | practical chart | cards | sheets | slips

इ. 10 वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका कार्ड | practical chart | cards | sheets | slips
प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका कार्ड
practical chart | cards | sheets | slips
Tags

#10th science practical note book part 1
#10th science practical balbharti book
#10th science practical rocords part 1
#10 science practical no 1 to 12th
#10 वी प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही विज्ञान भाग 1
#vidnyan aani tantradnyan varg 10 va
#vidnyan pratyakshik kaary nond vahi#DigitalVidnyan,
#DigitalVidnyan,
#class10thScience,
#Class9thScience,
#DigitalVigyan,
#10vividnyan,
#9vividnyan,

विषयानुसार तोंडी, प्रात्यक्षिक, परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन नोंदी (रेकॉर्ड)

विषयसंपूर्ण अंतर्गत मूल्यमापन नोंदी
भाषा (मराठी, हिंदी, इंग्रजी)तोंडी परीक्षा गुणदान नोंदी
गणितगृहपाठ, प्रात्यक्षिक परीक्षा, बहुपर्यायी चाचणी MCQ
विज्ञान व तंत्रज्ञानप्रात्यक्षिक परीक्षा, उपक्रम
सामाजिक शास्रेगृहपाठ, प्रात्यक्षिक परीक्षा, बहुपर्यायी चाचणी MCQ
आरोग्य व शारीरिक शिक्षणअभ्यासक्रमावर आधारीत लेखन कार्य व प्रात्यक्षिक परीक्षा
जलसुरक्षाउपक्रम, प्रकल्प, लेखी, तोंडी
संरक्षण शास्रउपक्रम, प्रकल्प, लेखी, तोंडी
सुधारित मूल्यमापनपरिपत्रक व शासन निर्णय pdf

10 वी मराठी, हिंदी, इंग्रजी विषय तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका अंतर्गत मूल्यमापन 2023
10 वी भाषा विषय तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका अंतर्गत मूल्यमापन


Maharashtra State Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


COMMENTS

BLOGGER: 1
If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,22,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,21,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,19,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,21,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,12,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,5,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,3,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,14,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,4,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,4,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे 2023
इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे 2023
इयत्ता 10 वी 9 वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंद वही उत्तरे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका कार्ड उपक्रम
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiTAnEE0FPkikyHthgwWK_g_u2BIeTegSKu48tKeIkZVio7mICxcffw3WGNviWlbBEUBrldWYlnplryZNfWYezFr04q1CzvhcN5JEFme9VD0SR6O7B54WFFUPHFbBO86VivjYyz_kADDGmBkR9co_lZsDdmCqH5p-6oRPUIsCXPdgARUM006N9VxGUguw=w320-h270
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiTAnEE0FPkikyHthgwWK_g_u2BIeTegSKu48tKeIkZVio7mICxcffw3WGNviWlbBEUBrldWYlnplryZNfWYezFr04q1CzvhcN5JEFme9VD0SR6O7B54WFFUPHFbBO86VivjYyz_kADDGmBkR9co_lZsDdmCqH5p-6oRPUIsCXPdgARUM006N9VxGUguw=s72-w320-c-h270
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2021/12/vidnyaan-aani-tantradnyaan-pratyakshik-kaary-nondvahi.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2021/12/vidnyaan-aani-tantradnyaan-pratyakshik-kaary-nondvahi.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×