-->

10 वी बोर्ड परीक्षा निकाल | Online MAHA SSC Board Exam Result 2022

 ssc-online-result-maharashtra-2022

10 वी बोर्ड परीक्षा निकाल | Online MAHA SSC Board Exam Result 2022 माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा मार्च - एप्रिल २०२२ चा निकाल

SSC Board Exam Result 2022 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 411004. मंडळामार्फत मार्च - एप्रिल 2022 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत मार्च - एप्रिल 2022 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.10 वी) परीक्षेचा निकाल SSC Board Exam Result मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार अधिकृत संकेतस्थळांवर शुक्रवार, दिनांक 17/06/2022 रोजी दुपारी 01.00 वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. 

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.10 वी ) मार्च - एप्रिल 2022 परीक्षेस SSC Board Exam March - April 2022 प्रविष्ठ झालेल्या सर्व विद्याथ्र्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण खालील संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट) घेता येईल. मंडळाने जाहीर केलेल्या अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

■ www.mahresult.nic.in

■ www.hscresult.mkcl.org

■ https://hsc.mahresults.org.in

■ https://lokmat.news18.com

■ https://www.indiatoday.in/education-today/results

■ https://mh12.abpmajha.com

■ https://www.tv9marathi.com/board-result-registration-for-result-marksheet-10th


परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरून उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या निकालाबरोबरच वेगवेगळी सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर शाळांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

सदर निकालाबाबतचा अन्य तपशील पुढीलप्रमाणे

  1. ऑनलाईन निकालानंतर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यास स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेणी विषयांव्यतिरिक्त) कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकन व स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (http://verification.mh-ssc.ac.in) स्वतः किंवा शाळांमार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यासाठी आवश्यक अटी / शर्ती व संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत. गुणपडताळणीसाठी सोमवार, दिनांक २०/०६/२०२२ ते सूचना बुधवार, दिनांक २९/०६/२०२२ पर्यंत व छायाप्रतीसाठी सोमवार, दिनांक २०/०६/२०२२ ते शनिवार, दिनांक ०९/०७/२०२२ पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करता येईल. त्यासोबतच ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क (Debit Card/ Credit Card / UPI / Net Banking) याद्वारे भरता येईल.
  2. मार्च एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरून संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्याथ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील. ज्या विद्याथ्र्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावयाचे असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.
  3. मार्च - एप्रिल २०२२ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) परीक्षेस सर्व विषयांसह प्रविष्टहोऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या दोनच संधी श्रेणी / गुणसुधार (Class Improvement Scheme) योजने अंतर्गत उपलब्ध राहतील.
  4. जुलै-ऑगस्ट २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात येणान्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) पुरवणी परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी व श्रेणीसुधार विद्यार्थ्यांसाठी सोमवार दिनांक २०/६/२०२२ पासून मंडळाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरून घेण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहे.
  5. मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका वाटपाबाबत स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येईल.

दिनांक :- १६/०६/२०२२

Career | विद्यार्थ्याना करिअर मार्गदर्शन


अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु – Std. 11th Centralised Online Admission Process 2022-23
अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु
Std. 11th Centralized Online Admission Process 2022-23The Ultimate Career Solution
The Ultimate Career Solutionविद्यार्थ्याना करिअर मार्गदर्शनासाठी अधिक महत्वाचे-


District Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


2 टिप्पण्या

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
05 seconds remaining
Skip Ad >